fbpx

Biuro Rachunkowe LOGOS oferuje kompleksową obsługę rachunkową, księgową oraz kadrowo-placową dla firm o różnym profilu działalności oraz różnej formie prawnej.

 

Oferowane usługi:

 

Prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PPE):

 

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych oraz ich przekazywanie do urzędów skarbowych,
 • sporządzenie rozliczenia rocznego

 

Prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów:

 

 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych oraz ich przekazywanie do urzędów skarbowych,
 • sporządzenie rozliczenia rocznego.

 

Prowadzenie ksiąg handlowych:

 

 • tworzenie polityki rachunkowości oraz planu kont w uzgodnionej z klientem formie,
 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych oraz ich przekazywanie do urzędów skarbowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie deklaracji do GUS.

Prowadzenie innych ewidencji:

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

 

 

Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT:

 

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży
 • prowadzenie ewidencji zakupów
 •  sporządzanie deklaracji VAT

 

Obsługa kadrowo-płacowa:

 

*Obsługa kadrowa obejmuje:

 

 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie świadectw pracy.

*Obsługa płacowa obejmuje:

 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • naliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń (ZUS, PIT),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40).

 

Ponadto oferujemy pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej oraz możliwość odbioru dokumentów w siedzibie klienta.